Hundigekoret gi'r et nummer øverst oppe i Rigdagskuplen.