To "groupies" beundrer plakaten for koncerten i Liberec sammen med korets daværende, og nu desværre afdøde formand, Mogens Christiansen.